Nimam veljavnega vozniškega dovoljenja. Kako lahko registiram vozilo?

Uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila je lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Lastnik vozila, ki nima veljavnega  vozniškega dovoljenja,  določi uporabnika vozila. Tako lastnik, kot uporabnik vozila prideta sočasno na okence, kjer se z osebnim dokumentom identificirata in podpišeta soglasje. Vozilo je registrirano na lastnika, poleg njega je v prometnem dovoljenju vpisan tudi uporabnik, ki je odgovoren za vsa dejanja storjena s tem vozilom, kjer ni bil ugotovljen dejanski voznik vozila.