Ne želim biti več vpisan kot uporabnik vozila. Kdaj in kako lahko prekličem soglasje?

Uporabnik lahko kadarkilo poda preklic soglasja na okencu registracijske enote, ki podatek vnese v evidence registriranih vozil. Pri tem mora predložiti veljaven osebni dokument, prometno dovoljenje in registrske tablice pa niso obvezne.