Kje lahko rezerviram ali naročim registrske tablice z izbranim delom oznake?

Predlog za rezervacijo in naročilo izdelave registrskih tablic z izbranim delom označbe se poda pri registracijski organizaciji. Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
  • ime in priimek oziroma naziv lastnika vozila,
  • naslov prebivališča oziroma sedež lastnika vozila,
  • matično številko lastnika vozila,
  • izbrani del označbe registrske tablice,
  • število in obliko registrskih tablic,
  •  vrsto registrskih tablic,
  •  datum rezervacije.