Kdaj odjavimo vozilo?

Vozilo je potrebno odjaviti in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:
 • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila,
 • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;
  • je vozilo uničeno,
  • se menja lastništvo vozila
  • je vozilo prodano v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov,
  • je vozilo ukradeno
  • je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo,
  • odjavo s spremembo lokacije je potrebno opraviti v primeru, ko novi lastnik vozila ne registrira v 15 dneh od nakupa.
  Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju vozila. Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi.