Kdaj moram peljati avtomobil na tehnični pregled?

Iz 50. člena ZMV :   (1) Prvi tehnični pregled se izvede: 1. eno leto po prvi registraciji za:
  •  tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
  •  vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
  •  delovna vozila,
  •  avtobuse,
  • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika, in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.
  Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje. 2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila; 3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.     (2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.     (3) Tehnični pregledi: 1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov, 2. avtobusov, 3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, 4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in 5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje. (4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.