Kdaj je smotrna zamenjava registrskih tablic?

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove:
  • kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana ali uničena,
  • kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne;
Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, ki ima registrske oznake pogrešane, uničene oziroma obrabljene registrske tablice. V primeru, ko so registrske tablice ukradene ali pogrešane (le ena ali obe), lastniku vozila priporočamo, da pogrešane tablice prijavi na pristojno policijsko postajo in da tablice zamenja za nove, z novo registrsko oznako. Za zamenjavo registrskih tablic mora lastnik vozila priložiti:
  • prometno dovoljenje,
  • poškodovane oziroma obrabljene registrske tablice
  • izjavo o izgubljenih registrskih tablicah
  • obstoječo registrsko tablico (v primeru, da niso pogrešane vse)
  • osebni document