Katere dokumente potrebujemo za podaljšanje registracije motornega vozila?

Za podaljšanje registracije je potrebno priložiti: Zadnje veljavno prometno dovoljenje,
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov
  • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,  če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
Registracijo se podaljša na predlog lastnika (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).