Katere dokumente potrebujem pri homologaciji starodobnega vozila?

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:
  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja,
  • dokazilo o lastništvu – račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo,
  • poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnih vozil, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografijo vozila,
  • za vozila kategorije M1 in L potrdilo o oprostitvi davka na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi.
  • Poročilo o uvrstitvi vozila v enega od štirih razredov starodobnikov izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, V Republiki Sloveniji sta to:
1. ZVEZA SVS-STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica (telefon: 01/ 510-60-40, E-pošta: info@zveza-svs.si )   2. SVAMZ-SLOVENSKA AVTO MOTO VETERANSKA ZVEZA, Vransko 31 a, 3305 Vransko (telefon: 03/ 705-50-66, 051/ 305-596, E-pošta: info@svamz.com )