Katere dokumente potrebujem pri homologaciji predelave vozila za avtošolo?

Dokumentacija:
  • vloga
  • tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
  • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe