Katere dokumente potrebujem pri homologaciji identifikacije in ocene tehničnega stanja?

Dokumentacija:
  • vloga
  • kopije tujega prometnega dovoljenja (za že registrirano vozilo)
  • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo
  • kopije dokazila o lastništvu / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
  • potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila