Katere dokumente potrebujem pri evidentiranju vgradnje odobrenega dela?

Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa drugi odstavek 53. člen Zakona o motornih vozilih (Ur.L.RS, št. 106/10), gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo, npr.::
  • pnevmatik,
  • platišč,
  • izpušnih sistemov,
  • vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1 in
  • spojlerjev
  Dokumentacija:
  • vloga
  • kopije dokazila o lastništvu-prometno dovoljenje / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
  • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
  • Potrdilo pooblaščenega servisa proizvajalca vozila oz. generalnega zastopnika vozila ( potrdilo o vgradnji odobrenega dela s strani proizvajalca teh delov ali pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznik, ki so registrirani za vzdrževanje in popravila vozil).