Kakšen je postopek za povračilo letne dajatve pri odjavi vozila?

Lastnik vozila je upravičen do povračila neizkoriščenega dela plačane letne dajatve v primeru odjave vozila iz prometa. Ob odjavi vozila se poda vloga za povračilo letne dajatve. Neizkoriščen del je v roku treh tednov nakazan na transakcijski račun dosedanjega lastnika vozila.