Kakšen je postopek podaljšanja registracije v primeru, ko je lastnik pokojni?

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnosti sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici. Dedeči soglasno določijo osebo, katero se v prometno dovoljenje vpiše kot uporabnika vozila. V primeru poteka registracije več kot 30 dni, se mora vozilo odjaviti iz prometa in to vozilo ni mogoče ponovno registrirati do pravnomočnosti sklepa o dedovanju.