Kaj storiti, če smo vozilo odjavili, zavarovanje in cestnina pa mi še nista potekla?

Lastnik vozila je upravičen do povračila neizkoriščenega dela plačene letne dajatve v primeru odjave vozila iz prometa. Ob odjavi vozila se poda vloga za povračilo letne dajatve. Neizkoriščen del je v roku treh tednov nakazan na transakcijski račun  dosedanjega lastnika vozila. Sorazmerni delež zavarovalne premije zavarovalnica prav tako na podlagi odjavljenega prometnega dovoljenja vrne stranki na transakcijski račun. Neizkoriščen del zavarovalne premije se vrne le v primeru, ko ni bilo nesreče.