Kaj potrebujemo za izdajo preizkusnih tablic?

  • Dokazilo o izvoru in lastništvu vozila
  • Odjavljeno prometno dovoljenje
  • Vlogo za izdajo preizkusnih tablic,
  • Dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • Izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo,
  • Dokazilo o istovetnosti stranke
Potrdilo za preskusno vožnjo in preskusne tablice se lahko izda za obdobje petih dni.