Kaj potrebujemo pri registraciji rabljenega vozila registriranega v tujini?

Za registracijo vozila uvoženega iz tujine je potrebno:
  • odjavljeno tuje prometno dovoljenje (če vozilo v tujini še ni odjavljeno, je potrebno predložiti tudi tuje registrske tablice),
  • Potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
  • Dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov (dokazilo o plačanih davčnih, carinskih in okoljsih dajatvah),
  • dokazilo o spremembi lastništva vozila (račun, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju)
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
  • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,  če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
  • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba se izkaže z  veljavnim osebnim dokumentom, pravna  pa z dokazilom o registraciji pravne osebe in pooblastilom zakonitega zastopnika).