Kaj potrebujem, da ima vozilo, ki je starejše od 25 let nižjo letno dajatev?

Za nižjo letno dajatev mora vozilo imeti status »starodobnika«. Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti. Za tako vozilo Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda potrdilo o skladnosti.