Ali lahko registrske tablice iz sedanjega vozila prenesem na novo vozilo, ki ga kupujem?

Serijske registrske tablice so vezane na vozilo, zato jih ob spremembi lastništva lahko obdrži novi lastnik. Z enega na drugo vozilo pa se jih ne da prenesti. Tablice z izbranim delom oznake (po naročilu) pa so vezane na osebo, ki jih lahko prenaša z vozila na vozilo.