Registracija vozil

Postopke registracije vozil opravljamo na podlagi javnega pooblastila za priklopna vozila in tovorna vozila do skupne mase 3500 kg. Po 30.členu ZMV izvajamo naslednje postopke za motorna in priklopna vozila, ki smejo biti v cestnem prometu:
  • registracija vozil
  • plačilo letne dajatve
  • sprememba tehničnih podatkov registriranega vozila
  • sprememba podatkov o lastniku in lastništvu vozila
  • odjava vozila
  • izdaja in podaljšanje prometnega dovoljenja
  • izdaja preizkusnih tablic in preizkusnih potrdil
  • izdaja registrskih tablic in naročila ponovljenih registrskih tablic
  • indentifikacija kupca in prodajalca vozil
  • sklepanje kupoprodajnih pogodb