Pravno obvestilo

S to spletno stranjo upravlja podjetje AMCT d.o.o Izola.
Vsebine objavljene na spletni strani www.amtc.si so last podjetja AMTC d.o.o. Izola in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati in razmnoževati.
Prav tako si podjetje AMTC d.o.o. Izola pridružuje pravico do sprememb vsebin. Podjetje AMTC d.o.o. Izola bo na svoji spletni strani zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.  Podjetje AMTC d.o.o. Izola tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Prav tako podjetje AMTC d.o.o. Izola ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se uporabnikom prenesli s te spletne strani in toplo priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. AMTC d.o.o. Izola ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti podjetje niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku izdelave spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomankljivosti v njihovi vsebini. Pridružujemo si pravico, da uporabnike  napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.