Potrdila o skladnosti

Kontrolni organ Tehnični pregledi AMTC d.o.o. Izola je pooblaščen za ugotavljanje skladnosti vozil in sicer s področja identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila za osebna vozila (M1), tovorna vozila (M1) in motorna kolesa (L), (tako imenovana homologacija).

POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA KATEGORIJ M1, L IN N1 (PIV)

L (motorna kolesa)

M1 (osebna vozila)

N1 (tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 3500 kg)

Postopke izvajamo za vsa tista vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim  s predelavo spremeni njihova oblika, tehnična lastnost ali namembnost.

Predelave:  vgradnja vlečne naprave, zatemnjena stekla, zamenjane vzmeti, dodatno dovoljene pnevmatike in platišča, menjava izpušnega lonca, delovna vozila, bivalna vozila, avtošole,  spojlerji, svetlobna telesa in vgradnja naprave za UNP. 

Preverite naše odobrene predelave na spletni strani SA.

 

Potrebna dokumentacija za homologacijo:

Nova vozila iz držav članic EU:

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • potrdilo o plačilu davka ali  oprostitvi plačila davka
 • vloga za posamično odobritev , identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • COC dokument
 

Rabljena vozila iz držav članic EU:

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka
 • vloga za posamično odobritev, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • prometno dovoljenje
 

Nova vozila iz držav nečlanic EU:

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka
 • vloga za posamično odobritev, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • certifikat oziroma potrdilo o skladnosti posameznih elementov , sklopov in sistemov vozila z ustreznimi Evropskimi homologacijskimi predpisi za vozila iz držav nečlanic EU , in za vozila, ki so bila registrirana pred 1.5.2004, ki so postale članice EU.
 

Zakonska osnova: Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil Ur. L. RS 30/04 in pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil Ur. L. RS 17/07 in 18/07 .