Tehnični pregledi

TEHNIČNI PREGLEDI:
Podjetje AMTC d.o.o. Izola izvaja tehnične preglede vozil do 3500 kg skupne mase za:
• osebna specialna vozila
• tovorna vozila
• tovorna specialna vozila
• motorna kolesa
• kolesa z motorjem
• trikolesniki in štirikolesniki
• lahki priklopniki
• priklopniki do NDM 3500 kg
• traktorji

Za traktorje in traktorske priklopnike izvajamo tudi tehnične preglede na terenu.

• za osebna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem in lahke priklopnike (prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji), kasneje pa na dve leti do osmega (8.) leta starosti. Po osmem (8.) letu starosti je potreben tehnični pregled vsako leto.
• za tovorna vozila je prvi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji in kasneje vsako leto.
• za vozila za prevoz potnikov in vozila za prevoz nevarnih snovi je tehnični pregled vsakih šest mesecev