Storitve

TEHNIČNI PREGLEDI:
Podjetje AMTC d.o.o. Izola izvaja tehnične preglede vozil do 3500 kg skupne mase za:
• osebna specialna vozila
• tovorna vozila
• tovorna specialna vozila
• motorna kolesa
• kolesa z motorjem
• trikolesniki in štirikolesniki
• lahki priklopniki
• priklopniki do NDM 3500 kg
• traktorji

Za traktorje in traktorske priklopnike izvajamo tudi tehnične preglede na terenu.

• za osebna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem in lahke priklopnike (prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji), kasneje pa na dve leti do osmega (8.) leta starosti. Po osmem (8.) letu starosti je potreben tehnični pregled vsako leto.
• za tovorna vozila je prvi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji in kasneje vsako leto.
• za vozila za prevoz potnikov in vozila za prevoz nevarnih snovi je tehnični pregled vsakih šest mesecev

REGISTRACIJA VOZIL:
Pri nas lahko opravite postopek:
• registracija novega vozila
• podaljšanje veljavnosti registracije
• plačilo letne dajatve
• sprememba podatkov v prometnem dovoljenju
• sprememba lastništva vozila
• identifikacija kupca in prodajalca vozil
• odjava vozila
• zamenjava registrskih tablic
• izdaja preizkusnih tablic in preizkusnih potrdil
• izdaja izvoznih tablic za osebna vozila

ZAVAROVANJA:
Pri nas lahko sklenete avtomobilsko, premoženjsko, zdravstveno in turistično zavarovanje.
Smo zastopniki za naslednje zavarovalnice:
Zavarovalnica SAVA, Zavarovalnica GENERALI, Zavarovalnica TRIGLAV, Zavarovalnica GRAWE,
Zavarovalnica ALLIANZ, Zavarovalnica VZAJEMNA.

Email: zavarovanje.prasnikar@gmail.com

HOMOLOGACIJA VOZIL:

 1. IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZIL
  Gre za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila kategorij (osebnih, tovornih in motornih koles) -uvoz iz EU
  Po izpolnitvi vloge se stranki izroči izjavo o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjenih davčnih obveznostih do države, se mora stranka vrniti na strokovno organizacijo, kjer se zaključi postopek in izda Potrdilo o skladnosti.
  POTREBNA DOKUMENTACIJA:
  Nova vozila iz držav članic EU:
  • veljavni osebni dokument in davčna številka lastnika vozila
  • dokazilo o lastništvu(račun ali kupoprodajna pogodba)
  • potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka(DMV)
  • COC dokument
  • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Rabljena vozila iz držav članic EU:
• veljavni osebni dokument in davčna številka lastnika vozila
• dokazilo o lastništvu(račun ali kupoprodajna pogodba)
• potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka(DMV)
• prometno dovoljenje iz tujine
• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 1. PRIDOBITEV STATUSA STARODBNIKA, SE IZVEDE POSTOPEK IDENTIFIKACIJE VOZILA.
 2. POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA KATEGORIJ
  Postopke izvajamo za vsa tista vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim s predelavo spremeni njihova oblika, tehnična lastnost ali namembnost.
  Gre za izvajanje postopkov za vozila kategorij (osebnih-M1, tovornih-N1 in motornih koles-L1)
  Opravljamo postopek posamične odobritve za sledeče predelave:
  OSEBNA VOZILA-M1:
  • Vlečna naprava
  • Izpušni sistem
  • Pnevmatike in platišča
  • Zatemnitev stekel
  • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
  • Sprememba barve
  • Svetlobna telesa
  • Vzmeti
  TOVORNA VOZILA (do skupne mase 3500kg)- N1
  • Zatemnitev stekel
  • Vlečna naprava
  • Sprememba barve
  • Pnevmatike in platišča
  • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
  MOTORNO KOLO -L
  • Izpušni sistem
  • Sprememba barve
  • Sprememba hitrosti oz. moči pogonskega agregata
  • Svetlobna telesa
  • Nosilec registrske tablice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• Veljaven osebni dokument lastnika vozila
• Potrdilo o skladnosti vozila (oz. Izjavo o ustreznosti vozila);
• TEHNIČNO POROČILO O VGRADNJI
• Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat;
• Prometno dovoljenje
• Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba
• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozil

 1. EVIDENTIRANJE SPREMEMB NA VOZILU
  ZA DOLOČENE VGRADNJE SESTAVNIH DELOV, KI SE RAZLIKUJEJO OD NADOMESTNIH DELOV IN SO ODOBRENI ZA VGRADNJO ZA DOLOČEN TIP VOZILA, SE NE ŠTEJEJO ZA PREDELAVE, ČE JIH IZVEDEJO PRAVNE OSEBE OZ. SAMOSTOJNI PODJETNIKI, KI SO REGISTIRIRANI ZA VDZRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL IN SICER:

• IZPUŠNI SISTEMI
• Vlečna naprava
• Pnevmatike in platišča, KI JIH POTRDI PROIZVAJALEC VOZILA
*ZA OMENJENE SPREMEMBE MORA VGRAJEVALEC IZDATI POTRDILO O VGRADNJI

DELOVNI ČAS:
Ponedeljek-petek : od 08:00 do 14:00
Sobota in nedelja : zaprto
Morebitne spremembe oz. nedelovanje kontrolnega organa bo objavljeno na spletni strani http://www.amtc.si , v rubriki- OBVESTILA

OBRAZCI
• Pooblastilo za podaljšanje registracije
• Pooblastilo za podaljšanje registracije(lastnik podjetje)
• Kupoprodajna pogodba