Registracija in homologacija vozil

REGISTRACIJA VOZIL:
Pri nas lahko opravite postopek:
• registracija novega vozila
• podaljšanje veljavnosti registracije
• plačilo letne dajatve
• sprememba podatkov v prometnem dovoljenju
• sprememba lastništva vozila
• identifikacija kupca in prodajalca vozil
• odjava vozila
• zamenjava registrskih tablic
• izdaja preizkusnih tablic in preizkusnih potrdil
• izdaja izvoznih tablic za osebna vozila

HOMOLOGACIJA VOZIL:

 1. IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZIL

  Gre za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila kategorij (osebnih, tovornih in motornih koles) -uvoz iz EU
  Po izpolnitvi vloge se stranki izroči izjavo o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjenih davčnih obveznostih do države, se mora stranka vrniti na strokovno organizacijo, kjer se zaključi postopek in izda Potrdilo o skladnosti.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA

  Nova vozila iz držav članic EU:
  • veljavni osebni dokument in davčna številka lastnika vozila
  • dokazilo o lastništvu(račun ali kupoprodajna pogodba)
  • potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka(DMV)
  • COC dokument
  • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

– Rabljena vozila iz držav članic EU:
• veljavni osebni dokument in davčna številka lastnika vozila
• dokazilo o lastništvu(račun ali kupoprodajna pogodba)
• potrdilo o plačilu davka ali oprostitvi plačila davka(DMV)
• prometno dovoljenje iz tujine
• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 1. PRIDOBITEV STATUSA STARODBNIKA, SE IZVEDE POSTOPEK IDENTIFIKACIJE VOZILA.
 2. POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA KATEGORIJ

  Postopke izvajamo za vsa tista vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim s predelavo spremeni njihova oblika, tehnična lastnost ali namembnost.
  Gre za izvajanje postopkov za vozila kategorij (osebnih-M1, tovornih-N1 in motornih koles-L1)
  Opravljamo postopek posamične odobritve za sledeče predelave:

  OSEBNA VOZILA-M1:
  • Vlečna naprava
  • Izpušni sistem
  • Pnevmatike in platišča
  • Zatemnitev stekel
  • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
  • Sprememba barve
  • Svetlobna telesa
  • Vzmeti

  TOVORNA VOZILA (do skupne mase 3500kg)- N1
  • Zatemnitev stekel
  • Vlečna naprava
  • Sprememba barve
  • Pnevmatike in platišča
  • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin

  MOTORNO KOLO -L
  • Izpušni sistem
  • Sprememba barve
  • Sprememba hitrosti oz. moči pogonskega agregata
  • Svetlobna telesa
  • Nosilec registrske tablice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• Veljaven osebni dokument lastnika vozila
• Potrdilo o skladnosti vozila (oz. Izjavo o ustreznosti vozila);
• tehnično potrdilo o vgradnji
• Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat;
• Prometno dovoljenje
• Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba
• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozil

 1. EVIDENTIRANJE SPREMEMB NA VOZILU

Za določene vgradnje sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov in so odobreni za vgradnjo za določen tip vozila, se ne štejejo za predelave, če jih izvedejo pravne osebe oz. Samostojni podjetniki, ki so registirirani za vdzrževanje in popravila vozil in sicer:

• Izpušni sistemi
• Vlečna naprava
• Pnevmatike in platišča, ki jih potrdi proizvajalec vozila
*ZA OMENJENE SPREMEMBE MORA VGRAJEVALEC IZDATI POTRDILO O VGRADNJI