Registracija vozil

REGISTRACIJA VOZIL:
Pri nas lahko opravite postopek:
• registracija novega vozila
• podaljšanje veljavnosti registracije
• plačilo letne dajatve
• sprememba podatkov v prometnem dovoljenju
• sprememba lastništva vozila
• identifikacija kupca in prodajalca vozil
• odjava vozila
• zamenjava registrskih tablic
• izdaja preizkusnih tablic in preizkusnih potrdil
• izdaja izvoznih tablic za osebna vozila