Potrdila o skladnosti

Kontrolni organ Tehnični pregledi AMTC d.o.o. Izola je pooblaščen za ugotavljanje skladnosti vozil in sicer s področja identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila za osebna vozila (M1), tovorna vozila (N1) in motorna kolesa (L), prikolice (O1,O2), ter traktorji (T1,T2,T3), tako imenovana homologacija.

POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA KATEGORIJ M1, L, N1 (PIV)
Postopki posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila kategorije M1, N1, L

Predelave kategorije M1

 • mehanske naprave za spenjanje vozil,
 • zatemnjena stekla
 • izpušni sistemi
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
 • pnevmatike
 • platišča
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • vzmeti

Predelave kategorije N1

 • mehanske naprave za spenjanje vozil
 • zatemnjena stekla
 • sprememba barve
 • platišča/pnevmatike
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
 • Predelave kategorije L
 • zamenjava izpušnega sistema
 • sprememba hitrosti oz. moči pogonskega agregata
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • nosilec registrske tablice

L (motorna kolesa)

M1 (osebna vozila)

N1 (tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 3500 kg)

Postopke izvajamo za vsa tista vozila, ki imajo potrdilo o skladnosti oz. so že registrirana v Republiki Sloveniji in se jim s predelavo spremeni njihova oblika, tehnična lastnost ali namembnost.

Potrebna dokumentacija za homologacijo

Nova vozila iz držav članic EU

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • vloga za posamično odobritev , identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • COC dokument

Rabljena vozila iz držav članic EU

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • vloga za posamično odobritev, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • prometno dovoljenje

Nova vozila iz držav nečlanic EU:

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • vloga za posamično odobritev, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • certifikat oziroma potrdilo o skladnosti posameznih elementov , sklopov in sistemov vozila z ustreznimi Evropskimi homologacijskimi predpisi za vozila iz držav nečlanic EU , in za vozila, ki so bila registrirana pred 1.5.2004, ki so postale članice EU.

Zakonska osnova: ZMV-1 (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZprCP-E), Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), Pravilnikom o delih in opremi vozil (44/2013 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1). Direktive 2007/46.