Potrdila o skladnosti

KO AMTC D.O.O. IZOLA

Kontrolni organ je pooblaščen za ugotavljanje skladnosti vozil in sicer s področja identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila za osebna vozila (M1), tovorna vozila (N1) in motorna kolesa (L), prikolice (O1,O2), ter traktorji (T1,T2,T3), tako imenovana homologacija.

POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA KATEGORIJ M1, L, N1
Postopki posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila kategorije M1, N1, L

Predelave kategorije M1 (osebna vozila)

 • mehanske naprave za spenjanje vozil,
 • zatemnjena stekla
 • izpušni sistemi
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
 • pnevmatike
 • platišča
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • vzmeti

Predelave kategorije N1 (tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 3500 kg)

 • mehanske naprave za spenjanje vozil
 • zatemnjena stekla
 • sprememba barve
 • platišča/pnevmatike
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin

Predelave kategorije L (motorna kolesa)

 • zamenjava izpušnega sistema
 • sprememba hitrosti oz. moči pogonskega agregata
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • nosilec registrske tablice


Potrebna dokumentacija za homologacijo

Nova vozila iz držav članic EU

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • vloga za posamično odobritev , identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • COC dokument

Rabljena vozila iz držav članic EU

 • veljavni osebni dokument
 • dokazilo o lastništvu
 • vloga za posamično odobritev, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila
 • prometno dovoljenje