Pogoji delovanja

Kontrolni organ ima naslednje pogoje delovanja: Tip K. O.
Kontrolni organ AMTC d.o.o. Izola je tipa C
Vodstvo se zavezuje, da bo Kontrolni organ deloval nepristransko.

Delovni čas:
Ponedeljek – petek: 08 – 14h
Sobota: Kontrolni organ ne dela
Nedelje in prazniki: Zaprto

Naročanje:
Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da se na pregled pripelje ob dogovorjenem času. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.

Obseg dela:

Skladnost vozil s predpisi:

 • Postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil kategorije M1,N1, L, O1, O2, T1, T2 in T3
 • Postopek posamične odobritve sprememb na vozilih kategorije:

  Kategorija M1
 • mehanske naprave za spenjanje vozil,
 • zatemnjena stekla
 • izpušni sistemi
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin
 • pnevmatike
 • platišča
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • vzmeti

  Kategorija N1
 • mehanske naprave za spenjanje vozil
 • zatemnjena stekla
 • sprememba barve
 • platišča/pnevmatike
 • vgradnja naprave za pogon na utekočinjen naftni plin

  Kategorija L
 • zamenjava izpušnega sistema
 • sprememba hitrosti oz. moči pogonskega agregata
 • sprememba barve
 • svetlobna telesa
 • nosilec registrske tablice

Obveznosti stranke:
Stranka je dolžna, da je vozilo očiščeno, vsi na novo vgrajeni deli morajo biti dostopni in poda pisno zahtevo, v karteri je seznam vseh potrebnih dokumentov, ki jih mora stranka predložiti.

Garancija kontrolnega organa:
Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje vozila v uporabi.

Plačevanje:
Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača takoj v pisarni kontrolnega organa oz. v skladu s pogodbo.

Stanje primerka za kontrolo:
Stranka poskrbi, da je primerek za kontrolo pripravljen za kontrolo. Morebitna priprava primerka za pregled se zaračuna posebej.

Dopust:
Kontrolni organ izvaja kontrolo vse delovne dni v letu. Morebitne spremembe oz. nedelovanje kontrolnega organa bo objavljeno na spletni strani: http://www.amtc.si v rubriki novic.

Posredovanje informacij:
Informirati inštitucije, ki imajo oz. izkažejo pravni interes za pridobivanje podatkov s podrobno vsebino konkretnega primera (obveščanje AVP, policija sodišče, davčna, zavarovalnice).

Pritožbe in prizivi:
V primeru pritožbe ali priziva ima stranka pravico do opisa postopka za obvladovanje pritožb in prizivov.