Cenik storitev

TEHNIČNI PREGLEDI
Motorna kolesa, kolesa z motorjem, štirikolesa
Osebni avtomobili (M1 do 2500kg)
Osebni avtomobili (M1 nad 2500kg)
Tovorna vozila N1 do 2500kg NDM
Tovorna vozila N1 nad 2500kg NDM
Kmetijski traktorji (T1-T5, in C1-C5)
Lahki priklopniki (O1 do 750kg NDM)
Priklopna vozila (O2) nad 750kg do 3,5t NDM
Bivalni priklopnik (O2, O3, O4)
Traktorska priklopna vozila (R1-R5)
Ponovni tehnični pregled
STORITVE PRI REGISTRACIJI
Podaljšanje prometnega dovoljenja
Nova registracija
Zamenjava prometnega dovoljenja
Odjava vozila
Izdaja preizkusne tablice
Ugotavljanje identitete prodajalca / kupca
Ugotav. identitete prodajalca / kupca na domu
Sprememba uporabnika
Preklic soglasja uporabnika
DOKUMENTI, TABLICE, OBRAZCI
Prometno dovoljenje z ovitkom
Grb za registrsko tablico
Registrske tablice (2)
OSTALO
Izdaja zahtevka za vračilo dela cestnine
Izdaja potrdila za lahki priklopnik
Izpis kupoprodajne pogodbe
Izdaja potrdila, ki nadomešča prometno dovoljenje
Znesek z DDV v EUR
17,65 €
33,97 €
42,80 €
33,97 €
42,80 €
22,94 €
22,72 €
22,72 €
49,42 €
16,77 €
5,67 €
Znesek z DDV v EUR
7,25 €
18,14 €
14,19 €
11,46 €
4,61 €
7,25 €
21,75 €
7,25 €
7,25 €
Znesek z DDV v EUR
1,28 €
1,13 €
18,34 €
Znesek z DDV v EUR
1,46 €
5,67 €
10,00 €
5,00 €